WAT IS LOGOPEDIE?

Logopedie is gericht op het optimaliseren van de communicatie in de breedste zin van het woord. Communiceren kan op veel verschillende manieren: spreken, schrijven, luisteren, maar ook het gebruiken van gebaren en afbeeldingen is een vorm van communiceren. Stoornissen hierin kunnen door de logopedist onderzocht en behandeld worden in samenwerking met huisarts, specialist of tandarts.

Logopedie houdt zich bezig met stoornissen op het gebied van:

  • Stem: bijvoorbeeld stemklachten zoals heesheid
  • Spraak: bijvoorbeeld het niet goed uitspreken van een spraakklank of een spraakklank niet beheersen
  • Taal : bijvoorbeeld een achterstand in de taalontwikkeling
  • Gehoor: bijvoorbeeld bij hoorproblematiek

VERGOEDING

Logopedie wordt voor kinderen vergoed vanuit het basispakket met een geldige verwijzing van een arts of specialist. Voor de zorg in het basispakket geldt voor volwassenen het wettelijk eigen risico.